Kalite Politikası

Enerji sektöründe lider pozisyonunda bulunan BP Türkiye Petrolleri A.Ş. olarak müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutarak çalışırız. Bunu, ekip çalışmasının kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olduğunu kabul ederek başarırız. Bu amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanırız. Müşterilerimizin memnuniyeti, ürün ve hizmet süreçlerimizin kalitesine ve sürekli iyileştirilmesine doğrudan bağlıdır. Bu bağlamda BP olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutar, bunu etkileyen süreçlerin kontrol altına alınmasını ve iyileştirilmesini destekleriz.

Ürün ve hizmetlerimizin süreklilik arz eden kalitesini korumak ve iyileştirmek için ISO 9001 standardı doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi her BP çalışanının öncelikli amaçları arasında yer alır. Sistemin uluslararası standartlara uygun şekilde işlemesinin sağlanması sorumluluğu BP çalışanlarındadır.  BP Yönetimi olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin performansı ile iyileştirilmesinin takipçisi olacağımızı ve sistemin sürekliliği, etkinliği ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanacağını taahhüt ederiz.